Høgskolen i Hedmark

er ikke gyldig for år 2020.

Endringer i institusjonsstruktur:

Høst 2017: Endret fra Høgskolen i Hedmark til Høgskolen i Innlandet.