DBH har fått nye nettsider, gå til dbh.hkdir.no.Høgskolen i Gjøvik

er ikke gyldig for år 2021.

Endringer i institusjonsstruktur:

Høst 2015: Endret fra Høgskolen i Gjøvik til Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.