Aktuelt

Vitenskapelig publisering i 2015

Av Kristin Gåsemyr. Publisert 13.04.16.

Beregning av publiseringspoeng for UH-sektoren 2015 er nå klar.

Nytt for 2015-rapporteringen er at det er innført en ny formel for beregning av publiseringspoeng.

NSD har i oppgave å beregne publiseringspoeng for institusjonene i UH-sektoren til bruk blant annet i Kunnskapsdepartementets beregninger av forskningsinsentivene i finansieringssystemet, i etatsstyringen og tilstandsrapporter. Publiseringspoeng i 2015 for UH-sektoren blir beregnet og publisert av både CRIStin og NSD.

OPPDATERING: (15.04.2016)

Excel-fil med oversikt over "Publiseringspoeng per UFF-årsverk" er også oppdatert. Klikk her for å laste ned filen.

Flere saker er tilgjengelige i arkivet for aktuell statistikk.