Aktuelt

Rapportering av vitenskapelig publisering i UH-sektor

Publisert 11.03.16.

Alle institusjoner som omfattes av publiseringsindikatoren i finansieringssystemene i helse-, institutt- og UH-sektor benytter CRIStin som rapporteringssystem. CRIStin mottar registrering av fullstendige bibliografiske referanser for vitenskapelige publikasjoner knyttet til personer ved institusjoner som er med i CRIStin. NSD har i oppgave å beregne publiseringspoeng for institusjonene i UH-sektoren til bruk blant annet i Kunnskapsdepartementets beregninger av forskningsinsentivene i finansieringssystemet, i etatsstyringen og tilstandsrapporter.

Fra og med datagrunnlaget for publiseringsindikatoren i 2015 innføres ny formel for beregning av publiseringspoeng. I forbindelse med dette vil egen rapportering fra UH-institusjonene til NSD utgå.

UH-institusjonene skal i stedet sende e-post til CRIStin vedlagt kontrolldatafil fra CRIStin for å bekrefte at rapporteringen er godkjent ved institusjonen. Nødvendige opplysninger vil bli direkte overført til NSD fra CRIStin ved utgangen av rapporteringsfristen.

Publiseringspoeng i 2015 for UH-sektoren vil beregnes og publiseres av både CRIStin og NSD i april 2016.

Frist

Tidsfrist for rapportering av vitenskapelig publisering i 2015 er 1. april 2016, klokken 15.00.

Flere saker er tilgjengelige i arkivet for aktuell statistikk.