Aktuelt

Sammenslåinger i UH-sektoren

Publisert 05.01.16.

Fra 1. januar 2016 opprettes det flere nye institusjoner som resultat av sammenslåinger av ekisterende universiteter og høyskoler. Kunnskapsdepartementet har laget oversikt med bl.a. kart for endringene. Oversikten kan leses her:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/store-endringer-i-universitets--og-hoyskolesektoren/id2469103/

Se også oversikt i DBH over tidligere institusjonsendringer:

http://dbh.nsd.uib.no/dokumentasjon/organisasjonsendringer.action

Flere saker er tilgjengelige i arkivet for aktuell statistikk.