Aktuelt

Ny rapport for biblioteksstatistikk

Publisert 20.11.15.

Det lanseres for første gang rapporter om biblioteker i DBH. En arbeidsgruppe tilknyttet Bibliotekutvalget i Universitets- og høgskolerådet har utarbeidet tre nasjonale indikatorer for UH-bibliotekene:

  1. Primærbrukere per årsverk i biblioteket
  2. Utlån/nedlastede fulltekstdokumenter per primærbrukere
  3. Kostnader til medieinnkjøp/tilgang per bruker i primærmålgruppen

Det er opprettet en årlig innrapportering, og beregningene er implementert i en ny rapport. Det er også laget en ny undermeny for statistikk om biblioteker og museer:

Ny undermeny for biblioteker og museer.

Det vil komme flere rapporter for disse områdene.

Flere saker er tilgjengelige i arkivet for aktuell statistikk.