Aktuelt

Nye rapporter om fordypningsfag i lærerutdanningen

Publisert 09.06.15.

Allmennlærerutdanningen ble fra høsten 2010 erstattet av grunnskolelærerutdanningen. Grunnskolelærerutdanningen skiller, i motsetning til allmennlærerutdanningen, mellom to typer spesialisering: 1.-7. trinn og 5.-10. trinn.

Nye rapporter

Rapportering fra institusjonene er også spesifisert for å kunne skille mellom skolelærere og barnehagelærere i videreutdanningen.

Basert på omleggingen presenteres seks nye rapporter som viser valgfag og videreutdanning for lærere.

Ny rapportering

Fra 2011 er det i rapporteringen av videreutdanning skilt mellom barnehagelærere (BLU) og grunnskolelærere (ALU og GLU). Rapporten «Videreutdanning fordelt på barnehage og skolelærere» gir antall studenter fordelt på de to utdanningstypene. (NB! Det er ikke mulig å skille mellom GLU og ALU.)

Skjermbilde, GLU-rapport

Fra 2013 har man startet rapportering av valgfag i grunnskolelærerutdanning som erstatning for den gamle allmennlærerutdanningen. Rapporten «Valgfag uteksaminerte grunnskolelærerkandidater» dekker dette.

Fortsatt rapportering på ALU

Det er fortsatt studenter under utdannelse på ALU, og innrapportering på dette vil fortsette, i alle fall ut 2015. Rapporten «Allmenlærerkandidater» dekker disse.

Tidsserier bakover i tid

For å beholde tidsserie bakover i tid er det laget rapporter på gammelt akkumuleringsnivå, som videreføres fremover i tid. For valgfag er det laget en rapport «Skolelærerkandidater» som er akkumulert på begge lærerutdanningene (ALU og GLU). For videreutdanning, en rapport «Videreutdanning for Grunnskole- og barnehagelærere» som ikke skiller mellom barnehage- (BLU) og skolelærere (ALU og GLU).

Generell rapport for fordypning

En generell rapport som ser på fordypningsfag for alle lærere gjør det mulig å fordele eller akkumulere fritt på fordypningstype (valgfag, videreutdanning), lærertype (BLU, ALU, GLU), poengenheter (15,30,60), fordypningsfag, etc...

Flere saker er tilgjengelige i arkivet for aktuell statistikk.