Aktuelt

Sterk økning i antall personer i forskerutdanningen

Av Benedicte Løseth og Yngve Bersvendsen. Publisert 11.06.09.

Personer i forskerutd.
Figur 1 viser oversikt over utviklingen i det totale antallet personer i forskerutdanningen i Norge i perioden 2004-2008. Den viser også utviklingen fordelt etter fagområdet i denne perioden.
Kvinneandel i forskerutd.
Figur 2 viser prosentvis endring i andelen kvinner og menn i forskerutdanningen i hele UH-sektoren i perioden 2004-2008.

Tall fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) viser at det i løpet av de siste fem årene har vært en markant økning i antall personer i forskerutdanningen. Fra 5033 personer i doktorgradsprogrammene i 2004 til 7914 i 2008, en økning på hele 36 prosent. Dette avspeiler den økte satsningen på forskerutdanningen ved alle institusjonene med økt fokus på gode styringsdata om forskerutdanningen, samt opprettelse av flere stipendiatstillinger og bedre gjennomføring i forskerutdanningen. Andre tall fra DBH viser at det i samme periode har vært en økning på 31 prosent i antall årsverk for stipendiatstillinger. Det er flest personer i forskerutdanning innenfor fagfeltet naturvitenskapelige fag/teknologi (matematisk-naturvitenskapelige fag, teknologi, arkitektur). Dette fagfeltet dominerer med en andel på 43 prosent av samtlige doktorgradskandidater innenfor universitets- og høgskolesektoren.

Totalt sett er det i 2008 en jevn kjønnsfordeling i forskerutdanningen, med nesten like mange kvinner og menn registrert i doktorgradsprogrammene i Norge. De største forskjellene i kjønnsfordelingen finner man innenfor naturvitenskapelige- og tekniske fag hvor kvinneandelen har steget fra 33 prosent i 2004 til 37 prosent i 2008.

Flere saker er tilgjengelige i arkivet for aktuell statistikk.