Aktuelt

Kvinner har oppgang i publikasjonspoeng i universitets- og høyskolesektoren

Av Rolf Halse. Publisert 19.09.13.

Tall fra DBH viser at kvinner sitt bidrag til sektorens totale publiseringsvolum har økt med 3,9 prosentpoeng i løpet av tre år. Som figuren nedenfor viser, så hadde kvinner i 2009 28,1 prosent av det totale antallet publiseringspoeng i sektoren, mens i 2012 hadde kvinner økt andelen til 32 prosent.

Figur 1
Figur 1: Publikasjonspoeng for kvinner i universitets- og høyskolesektoren målt i prosent. Kilde: NSD/DBH.

Om man utelukkende ser på universitetene i denne perioden, så er ikke oppgangen veldig markant. I 2009 utgjorde kvinners publiseringspoeng 28,6 prosent av volumet, mens i 2012 var det 30,3, altså en økning på bare 1,7 prosentpoeng.

I 2009 var Universitetet i Tromsø klart best på publiseringspoeng blant kvinner, og denne gruppen utgjorde her 38,3 prosent av universitetet sitt totale publiseringsvolum. I 2012 sank tallet til 35,1 prosent. Likevel er det fremdeles dette universitetet som har størst andel publikasjonspoeng blant kvinner, med Universitetet i Oslo på en andreplass med 34,2 prosent. Universitetet i Stavanger har hatt størst vekst i kvinners publikasjonspoeng i disse tre årene. I 2009 utgjorde kvinners publikasjonspoeng her 16,5 prosent av det totale publiseringsvolumet, mens i 2012 var det 30,3 prosent, altså en økning på 13,8 prosentpoeng.

Flere saker er tilgjengelige i arkivet for aktuell statistikk.