Aktuelt

Karakterfordeling i 2008 på små og store emner i UH-sektoren samlet

Av Benedicte Løseth. Publisert 31.03.09.

Karakterfordeling små emner versus store emner eksamener 2008

Figuren viser oversikt over karakterfordeling på alle eksamener i 2008 for hele universitets- og høyskolesektoren samlet. Grafen viser også en sammenligning av karakterene på små og store emner. Små emner er her inndelt som emner mindre enn 10 studiepoeng og store emner større enn 10 studiepoeng.

Flere saker er tilgjengelige i arkivet for aktuell statistikk.