Aktuelt

Utdanningstilbud i fagskolesektoren

Av Ingeborg Forthun. Publisert 28.02.12.

Database for statistikk om høgre utdanning - Fagskolestatistikk (DBH-F) samler informasjon om utdanningstilbud og studentdata ved fagskoler i Norge og er et oppdragsprosjekt NSD utfører på vegne av Kunnskapsdepartementet. DBH-F ble etablert på initiativ fra Kunnskapsdepartementet og fagskolesektoren og var i drift fra oktober 2011.

Ferske tall fra DBH-F viser at det totalt er 100 skoletilbydere og 121 fagskoler i Norge. Fagskolene rapporterte for første gang inn data til DBH-F 15. oktober 2011 og den første nasjonale statistikken for fagskolesektoren er nå tilgjengelig på NSDs nettsider.

De nyeste tallene fra DBH-F viser at fagskolene tilbyr nesten like mange utdanningstilbud på deltid som på heltid (Figur 1).

Antall utdanningstilbud fordelt på andel av heltid.
Figur 1: Antall utdanningstilbud fordelt på andel av heltid.

Av totalt 904 faglige tilbud høstsemesteret 2011 utgjorde deltidsstudier en andel på om lag 46 prosent. Den samme tendensen ser man i Universitets- og høyskolesektoren der om lag 48 prosent av alle studieprogram tilbys på deltid.

Datagrunnlaget for denne illustrasjonen er tilgjengelig for alle på
http://dbh.nsd.uib.no/fagskole/statistikk/.

Flere saker er tilgjengelige i arkivet for aktuell statistikk.