Aktuelt

Hver sjette uteksaminerte kandidat fra fagskolene

Av Ingeborg Forthun. Publisert 13.09.12.

Fagskoleutdanningen er en del av det som kalles tertiærutdanning, som er utdanning på nivået etter videregående utdanning. Universitets- og høyskolesektoren er den største sektoren i denne sammenheng, samtidig utgjør fagskoleutdanningen et viktig alternativ til høyere utdanning som en praktisk og yrkesrettet utdanning. Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) omfatter nå data om hele utdanningssystemet på tertiært nivå. Dette gjør det mulig å sammenligne tall om universitetene, høyskolene og fagskolene.

De siste årene har det vært en jevn økning i antall registrerte studenter i Universitets- og høyskolesektoren. Siden 2005 har antall studenter i denne sektoren økt med rundt 9 prosent. Data om fagskolene er tilgjengelig i DBH fra og med våren 2011. Vårsemesteret 2012 var det totalt 216 445 studenter i UH-sektoren, mens det til sammenligning var 14 271 fagskolestudenter. Fagskolestudentene utgjorde dermed omkring 6 prosent av den totale studentmassen på tertiært nivå vårsemesteret 2012.

En fagskoleutdanning er en kort og yrkesrettet utdanning på mellom 6 måneder og 2 år. Det forventes dermed at en større andel av fagskolestudentene vil fullføre sin utdanning i løpet av et studieår enn studentene ved landets universiteter og høyskoler. Data om gjennomføring viser at det totalt var 38 436 studenter som fullførte en universitets- eller høyskoleutdannelse i løpet av 2011. Til sammenligning var det 7178 fagskolestudenter som fullførte sin utdannelse i løpet av fjoråret. Det tilsvarer 16 prosent av det totale antall uteksaminerte kandidater på tertiært nivå. Det betyr at hver sjette uteksaminerte kandidat i høyere utdanning faktisk kommer fra en fagskole.

Andel studenter og ferdige kandidater på tertiært nivå
Figur 1: Andel studenter og ferdige kandidater på tertiært nivå.

Datagrunnlaget for denne illustrasjonen er tilgjengelig for alle på http://dbh.nsd.uib.no/statistikk/ og http://dbh.nsd.uib.no/fagskole/statistikk/.

Flere saker er tilgjengelige i arkivet for aktuell statistikk.