Aktuelt

Lite offentlig tilskudd til fagskolene

Av Ingeborg Forthun. Publisert 19.06.12.

De nyeste tallene fra DBH-Fagskolestatistikk viser at det totalt gikk 14232 studenter på fagskoler i Norge vårsemesteret 2012. Fagskolene hadde i samme periode 910 ulike utdanningstilbud, der nesten 70 prosent av tilbudene ble tilbudt ved en privat fagskole.

Figur 1 viser antall utdanningstilbud som er fullfinansiert eller delvis finansiert av offentlig tilskudd og antall tilbud som ikke mottar offentlig tilskudd. Tilbud på offentlige fagskoler er enten fullfinansiert eller delvis finansiert av offentlig tilskudd, mens det bare er 14 prosent av de private fagskoletilbudene som mottar offentlig tilskudd. Totalt for hele fagskolesektoren innebærer dette at det er 63 prosent av alle fagskoletilbud som ikke mottar offentlige tilskudd, men som er finansiert av studentbetaling og/eller andre eksterne tilskudd.

Antall utdanningstilbud fordelt på finansieringsform og eierforhold.
Figur 1: Antall utdanningstilbud fordelt på finansieringsform og eierforhold.

Av de utdanningstilbudene som har studentbetaling er gjennomsnittsprisen på hele studiet på 77 295 kroner, men prisen variere fra noen tusenlapper til flere hundre tusen kroner. Dyrest er det å ta flyger- eller helikopterutdanning.

Datagrunnlaget for denne illustrasjonen er tilgjengelig for alle på http://dbh.nsd.uib.no/fagskole/statistikk/.

* Ålesund kunstfagskole hadde per 12.06.2012 enda ikke levert data til fristen, og mangler dermed i denne oversikten.

Flere saker er tilgjengelige i arkivet for aktuell statistikk.