Aktuelt

Nytt klassifiseringsverktøy - "Blomsten"

Av Benedicte Løseth. Publisert 27.04.10.

Blomsten for Universitetet i Bergen

Det er laget et nytt klassifiseringsverktøy i samarbeid med Kunnskapsdepartementet med mulighet for å sammenligne høyere utdanningsinstitusjoner på andre måter enn gjennom de etablerte institusjonstypene (universiteter, høyskoler, vitenskapelige høyskoler). Verktøyet kan gi en bedre oversikt og forståelse av profilen til norske høyere utdanningsinstitusjoner.

Fargekoder for dimensjonene

Kunnskapsdepartementet opererer her med 6 dimensjoner etter en klassifisering basert på 20 indikatorer. Dimensjonene er delt inn etter tema med ulik fargekode. De seks temaene er institusjonens størrelse, utdanning, forskning, økonomi og ressursforvaltning, internasjonalisering og forholdet til omverden. I blomsten har hver av disse en fargekode for å visualisere omfanget. Definisjoner for indikatorene finnes under fanen Dokumentasjon i webrapporten.

Det er laget en stor blomst for hver institusjon som viser alle 20 indikatorene samlet. I tillegg er det mulig å sammenligne fire selvvalgte institusjoner samtidig.

En sammenligning av institusjoner i Bergensregionen

Blomstene for fire institusjoner i Bergensregionen

En sammenligning av 3 høyere utdanningsinstitusjoner i Bergensregionen viser institusjoner med ulike kvaliteter. Vi ser at Norges Handelshøyskole som forventet har en høy skår på profesjonsprofil på utdanningen og har ingen viderutdanning. NHH fremstår her som med en sterk internasjonalisert virksomhet målt etter andel utvekslingsstudenter i forhold til den totale studentmassen. I en sammenligning av Universitetet i Bergen og Høgskolen i Bergen er det først og fremst i forhold til forskning at Universitetet i Bergen skiller seg ut som institusjonstype. Dette gjelder både i forhold til EU- og NFR-midler, publisering og doktorgradsproduksjon. Ellers ser vi at denne klassifiseringen gir et relativt likt visuelt bilde av Høgskolen i Bergen, Handelshøgskolen og Universitetet i Stavanger. De er her klassifisert med lik institusjonsstørrelelse, mens NHH og UiS har begge en tydeligere forskningsprofil enn HiB.

Andre vurderinger av institusjonsklassifiseringen kan gjøres via en webrapport. Her kan du velge institusjon, eller trykke på Forstørrelsesglass for å sammenligne fire institusjoner samtidig.

Rapporten er tilgjengelig på http://dbh.nsd.uib.no/styringsdata/typologi_rapport.action.

Flere saker er tilgjengelige i arkivet for aktuell statistikk.