Aktuelt

Nye lovhjemler for DBH

Av Kristin Gåsemyr. Publisert 03.07.18.

Fra 1. juli gjelder følgende lovhjemler for Database for statistikk om høgre utdanning ved NSD:

For universiteter og høgskoler §7-8: https://lovdata.no/NL/lov/2005-04-01-15/§7-8

For fagskoler § 42: https://lovdata.no/NL/lov/2018-06-08-28/§42

Flere saker er tilgjengelige i arkivet for aktuell statistikk.