Aktuelt

Vitenskapelig publisering i 2016

Av Kristin Gåsemyr. Publisert 04.04.17.

Beregning av publiseringspoeng for UH-sektoren 2016 er nå klar.

Fra 2015-rapporteringen ble det innført en ny formel for beregning av publiseringspoeng.

NSD utarbeider nasjonal statistikk for publiseringspoeng i UH-sektoren som brukes i Kunnskapsdepartementets beregninger av forskningsinsentivene i finansieringssystemet, i etatsstyringen og tilstandsrapporter.

Publiseringspoeng i 2016 for UH-sektoren blir beregnet og publisert av både CRIStin og NSD.

OPPDATERING: (07.04.2017)

Excel-fil med oversikt over "Publiseringspoeng per UFF-årsverk" er også oppdatert. Klikk her for å laste ned filen.

Flere saker er tilgjengelige i arkivet for aktuell statistikk.