Aktuelt

Publiseringspoeng for UH-sektoren i 2019

Publisert 03.04.20.

Publiseringspoeng for univ og høysk 2015-19

Tallene for årets rapportering av vitenskapelig publisering i universitets- og høgskolesektoren er nå lagt ut.

Resultatet for UH-institusjonene finner du her

Tallene er basert på innmeldte publikasjoner i Cristin, og poengberegningen tar utgangspunkt i publiseringskanalens nivåplassering.

Dette er offisielle tall for UH-sektoren som rapporteres til Kunnskapsdepartementet, hvor de danner grunnlag for tildeling av midler til institusjonene.

Resultat for alle sektorer (universitet og høgskoler, forskningsinstitutt og sykehussektoren) finner du på https://www.cristin.no/.

For mer informasjon om nivåplassering av tidsskrifter, serier og forlag, se

Flere saker er tilgjengelige i arkivet for aktuell statistikk.