Aktuelt

Hver sjette uteksaminerte kandidat fra fagskolene (13.09.12)

Illustrasjon

Det viser en sammenligning av data om universiteter, høgskoler og fagskoler fra DBH.
[MER...]

Lite offentlig tilskudd til fagskolene (19.06.12)

Illustrasjon

Et flertall av fagskoletilbudene i Norge mottar ingen offentlige tilskudd.
[MER...]

Utdanningstilbud i fagskolesektoren (28.02.12)

Illustrasjon

Nesten halvparten av utdanningstilbudene i fagskolesektoren i Norge tilbys på deltid.
[MER...]

Vekst i kanalregisteret (21.02.12)

Illustrasjon

Fortsatt vekst i Registeret over vitenskapelige publiseringskanaler
[MER...]

Internasjonal studentaktivitet (25.10.11)

Illustrasjon

Studerer ein studenttal frå DBH i perioden 2007-2010 er det tendens til svak vekst i aktiviteten på internasjonal side.
[MER...]

Nedgang i veksten for publikasjonspoeng i UH-sektoren (06.05.11)

Illustrasjon

Samla sett for sektoren er auken berre på 4,6 prosent.
[MER...]

UH-institusjonar har i snitt interesser i fire føretak (31.01.11)

Illustrasjon

Dei statlege institusjonane som vert omfatta i DBH har interesser i ei rekkje føretak.
[MER...]

Publikasjonspoeng og avlagte doktorgrader ved dei norske universiteta 2007-2009 (01.10.10)

Illustrasjon

Dei norske universiteta har ein jamn auke i produksjon av publikasjonspoeng og doktorgrader.
[MER...]