Aktuelt

Sammenslåinger i UH-sektoren (05.01.16)

Fra 1. januar 2016 opprettes det flere nye UH-institusjoner som resultat av sammenslåinger.
[MER...]

Ny rapport for biblioteksstatistikk (20.11.15)

Nye nasjonale indikatorer for UH-bibliotekene.
[MER...]

Nye rapporter om fordypningsfag i lærerutdanningen (09.06.15)

Illustrasjon

Det er laget seks nye rapporter som viser valgfag og videreutdanning for lærere.
[MER...]

Meir internasjonalisering i høgare utdanning (13.06.14)

Illustrasjon

I løpet av dei ti siste åra har talet på studentar med utanlandsk statsborgarskap som tek heile eller delar av utdanninga si i Noreg auka med 92 prosent.
[MER...]

Kvinner har oppgang i publikasjonspoeng i UH-sektoren (19.09.13)

Illustrasjon

Kvinner sitt bidrag til sektorens totale publiseringsvolum har økt med 3,9 prosent i løpet av tre år.
[MER...]

Kvinner og menn velger ulike studietilbud i fagskolen (13.09.13)

Illustrasjon

Store forskjeller i fordelingen av antallet kvinnelige og mannlige studenter mellom ulike fagfelt i fagskolesektoren.
[MER...]

Økning i EU-inntekter (02.10.12)

Illustrasjon

Tildelingene fra EU til universitet og høgskolesektoren har økt markant de siste 5 årene.
[MER...]

Hver sjette uteksaminerte kandidat fra fagskolene (13.09.12)

Illustrasjon

Det viser en sammenligning av data om universiteter, høgskoler og fagskoler fra DBH.
[MER...]