Aktuelt

Vitenskapelig publisering i 2016 (04.04.17)

Beregning av publiseringspoeng for UH-sektoren 2016 er nå klar.
[MER...]

Årsregnskap for 2016 (16.02.17)

Årsregnskap for 2016 fra universiteter, høgskoler, fagskoler, NOKUT og SIU er tilgjengelig i DBH.
[MER...]

Nasjonale styringsparametre (03.02.17)

Nasjonale styringsparametre for universiteter og høyskoler er samlet her.
[MER...]

NOKUT-rapport om utdanningskvalitet (11.01.17)

Ny rapport fra NOKUT beskriver hvordan indikatorer kan brukes for å vurdere kvalitet i høyere utdanning.
[MER...]

Ny stortingsmelding om fagskoleutdanning (02.12.16)

Regjeringen har i dag lagt frem ny stortingsmelding om fagskoleutdanningen. Les mer om denne på Kunnskapsdepartementets nettsider.
[MER...]

Om Open Access som krav til vitenskapelig publisering (18.11.16)

Innen 2020 skal all vitenskapelig publisering være bygget på Open Access, med andre ord være åpent tilgjengelig.
[MER...]

Nasjonale indikatorer for UH-bibliotekene er oppdaterte med 2015-tall (15.09.16)

Klikk her for å gå til rapporten.
[MER...]

Vitenskapelig publisering i 2015 (13.04.16)

Beregning av publiseringspoeng for UH-sektoren 2015 er nå klar.
[MER...]