Aktuelt

Publiseringspoeng for UH-sektoren i 2018 (03.04.19)

Tallene for årets rapportering av vitenskapelig publisering i universitets- og høgskolesektoren er nå lagt ut.

Resultatet for UH-institusjonene finner du her.


[MER...]

Nye lovhjemler for DBH (03.07.18)

Fra 1. juli gjelder følgende lovhjemler for Database for statistikk om høgre utdanning ved NSD:

For universiteter og høgskoler §7-8: https://lovdata.no/NL/lov/2005-04-01-15/§7-8

For fagskoler § 42: https://lovdata.no/NL/lov/2018-06-08-28/§42


[MER...]

Vitenskapelig publisering i 2017 (10.04.18)

Beregning av publiseringspoeng for UH-sektoren 2017 er nå klar.
[MER...]

Data for 2017 (20.02.18)

Endelige data for 2017 er publisert for UH-sektoren: studietilbud, studenter, doktorgrader, økonomi, personale og areal.
[MER...]

Tilsatte 2017 (20.11.17)

2017-tall for tilsatte ved universiteter og høgskoler finnes nå i DBH-statistikken.
[MER...]

2017-data (25.10.17)

Nye data for 2017 om studietilbud, studenter og doktorgrader er tilgjengelige på DBHs nettsider.
[MER...]

Nasjonale indikatorer for 2016 UH-bibliotekene er publisert (07.09.17)

Klikk her for å gå til rapporten.
[MER...]

Økonomidata (07.08.17)

Års- og konsernregnskap for fagskoler og private høgskoler 2016 foreligger på DBHs nettsider.
[MER...]