Aktuelt

Publiseringspoeng 2020 (09.04.21)

Tall for vitenskapelig publisering i universitets- og høgskolesektoren 2020 er nå lagt ut.

Les mer om dette her.


[MER...]

Publiseringspoeng for UH-sektoren i 2019 (03.04.20)

Tallene for årets rapportering av vitenskapelig publisering i universitets- og høgskolesektoren er nå lagt ut.

Resultatet for UH-institusjonene finner du her.


[MER...]

Gjennomføring og frafall (05.03.20)

Statistikk om gjennomføring på normert tid og frafall er nå tilgjengelig i en ny rapport i DBH.
[MER...]

Nasjonale styringsparametre (19.02.20)

Nasjonale styringsparametre er nå oppdatert med verdier basert på 2019-data.
[MER...]

Publiseringspoeng for UH-sektoren i 2018 (03.04.19)

Tallene for årets rapportering av vitenskapelig publisering i universitets- og høgskolesektoren er nå lagt ut.

Resultatet for UH-institusjonene finner du her.


[MER...]

Nye lovhjemler for DBH (03.07.18)

Fra 1. juli gjelder følgende lovhjemler for Database for statistikk om høgre utdanning ved NSD:

For universiteter og høgskoler §7-8: https://lovdata.no/NL/lov/2005-04-01-15/§7-8

For fagskoler § 42: https://lovdata.no/NL/lov/2018-06-08-28/§42


[MER...]

Vitenskapelig publisering i 2017 (10.04.18)

Beregning av publiseringspoeng for UH-sektoren 2017 er nå klar.
[MER...]

Data for 2017 (20.02.18)

Endelige data for 2017 er publisert for UH-sektoren: studietilbud, studenter, doktorgrader, økonomi, personale og areal.
[MER...]