NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) inneholder et bredt spekter av informasjon om hele den tertiære utdanningen i Norge som inkluderer universiteter, høyskoler og fagskoler. Datatilbudet er åpent tilgjengelig. [MER...]

På bakgrunn av personvernlovgivning aktualisert av EUs personvernforordning (GDPR) er det i enkelte rapporter innført avrunding av tall til nærmeste 5. Prinsippene er forklart her.

Ansatte ved universiteter og høyskoler har mulighet til å logge inn i statistikkportalen og se eksakte tall for sin egen institusjon.

Statistikk fordelt etter område

Studenter

studenter

Søkere, opptak, studenttall, eksamener, studiepoengproduksjon, kandidater, studietilbud

Vitenskapelig publisering

publisering

Publiseringspoeng, forfatterandeler, artikler, monografier

Økonomi

okonomi

Regnskap og økonomidokumenter for universiteter, høyskoler og studentsamskipnader

Årsrapport

årsrapport

Årsrapport og revisjonsberetning

Doktorgrader

doktorgrader

Avlagte doktorgrader, personer i organisert doktorgradsutdanning, gjennomstrømning

Tilsatte

tilsatte

Antall årsverk, gjennomsnittsalder, aldersintervaller

Internasjonalisering

internasjonalisering

Utvekslingsstudenter, studenter med utenlandsk statsborgerskap

Andre data

andre data

Areal og leieforhold, studentsamskipnader, biblioteker og universitetsmuseene

 

Oppdager du feil eller er det informasjon du ikke finner, vil vi gjerne ha melding om dette til dbh@nsd.no, eller per telefon til 55 58 21 17.