NSDs Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) inneholder et bredt spekter av informasjon om hele den tertiære utdanningen i Norge som inkluderer universiteter, høyskoler og fagskoler. Datatilbudet er åpent tilgjengelig. [MER...]

På bakgrunn av personvernlovgivning aktualisert av EUs General Data Protection Regulations (GDPR) skal statistikk basert på individdata i DBH publiseres i anonymisert form fra 1.juli 2018. Enkelte rapporter benytter derfor nå avrunding i henhold til nye regler.

Brukere med tilknytning til et universitet eller en høyskole har tilgang til eksakte tall for egen institusjon. Trykk her for å logge på.

Statistikk fordelt etter område

Studenter

studenter

Søkere, opptak, studenttall, eksamener, studiepoengproduksjon, kandidater, studietilbud

Vitenskapelig publisering

publisering

Publiseringspoeng, forfatterandeler, artikler, monografier

Økonomi

okonomi

Regnskap, budsjett, økonomidokumenter for universitet, høyskoler og studentsamskipnader

Årsrapport

årsrapport

Årsrapport og revisjonsberetning

Doktorgrader

doktorgrader

Avlagte doktorgrader, personer i organisert doktorgradsutdanning, gjennomstrømning

Tilsatte

tilsatte

Antall årsverk, gjennomsnittsalder, aldersintervaller

Internasjonalisering

internasjonalisering

Utvekslingsstudenter, studenter med utenlandsk statsborgerskap

Andre data

andre data

Areal og leieforhold, studentsamskipnader, biblioteker og universitetsmuseene

 

Oppdager du feil eller er det informasjon du ikke finner, vil vi gjerne ha melding om dette til dbh@nsd.no, eller per telefon til 55 58 21 17.