Mange fagskoler tilbyr flere ulike utdanningsløp for sine utdanninger. Stedbaserte og nettbaserte utgaver av samme tilbud rapporteres til DBH-F som separate utdanningstilbud, det samme gjelder tilbud med ulik andel av heltid. Summen nederst i tabellen viser totalt antall utdanningstilbud skolen har rapportert inn til DBH-F, og vil dermed i flere tilfeller være høyere enn antallet godkjente utdanningstilbud hos NOKUT.