Kommentar til datagrunnlaget

08.02.2017: Tallene er oppdatert etter en justering i databasen.