År 2016

FylkeVårHøst
Akershus 279224
Aust-Agder 3657
Buskerud 206247
Finnmark 5789
Hedmark 10995
Hordaland 198210
Møre og Romsdal 90117
Nordland 167183
Nord-Trøndelag 3438
Oppland 13285
Oslo 168177
Rogaland 316398
Sogn og Fjordane 3242
Sør-Trøndelag 148163
Telemark 123208
Troms 93124
Vest-Agder 7473
Vestfold 128130
Østfold 11350
SUM2 5032 710