Midlertidig utilgjengelig
For oppdatert statistikk om fullføring, kontakt DBH Fagskolestatistikk på fagskole@nsd.no.