Tildelingsprinsipp for fylkeskommunen

InstitusjonskodeInstitusjon2020
9003Oslo fylkeskommune
9011Rogaland fylkeskommune
9015Møre og Romsdal fylkeskommune
9018Nordland fylkeskommune
9030Viken fylkeskommune
9034Innlandet fylkeskommune
9038Vestfold og Telemark fylkeskommune
9042Agder fylkeskommuneodt|https://dimp.nsd.uib.no/DBHRapport/servlet/DIMPEnkelLeveringFileDownload?fileid=145474
9046Vestland fylkeskommune
9050Trøndelag fylkeskommune
9054Troms og Finnmark fylkeskommune