Årsregnskap for selskapet med styrets årsberetning og revisors beretning

InstitusjonskodeInstitusjon2016
Revidert årsregnskap
89 Det tverrfaglige kunstinstitutt
15 Fabrikken Asker Kunstfagskole
85 Fagskolen for bokbransjen
36 Hald Internasjonale Senter
142 Kunstskolen i Bergen
135 Nordland kunst- og filmfagskole