Revisorrapport til Helsedirektoratet

InstitusjonskodeInstitusjon2016
61 AOF Haugaland
127 AOF Hordaland - Sogn og Fjordane
201 AOF Norge
197 AOF Østfold
180 Chr. Thams fagskole
185 Fagskole Helse og miljø
72 Fagskolen Aldring og helse
47 Fagskolen i Kristiansand
108 Fagskolen i Kristiansund
183 Fagskolen i Vestfold
147 Fagskolen i Østfold
95 Fagskolen Innlandet
130 Fagskolen Oslo Akershus
70 Fagskolen Telemark
165 Fagskolen Troms, avdeling Tromsø
149 Folkeuniversitetets helsefagskole
42 Hordaland helsefagskole
40 Høyskolen Kristiania - fagskolestudier
111 Lukas fagskole og kurssenter
44 NKI Fagskoler AS
80 Nordland fagskole i helse-og sosialfag
18 Norges Yrkesakademi
120 Stavanger offshore tekniske skole
184 Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter
27 Sørlandets fagskole