Tildelingsprinsipp for fylkeskommunen

InstitusjonskodeInstitusjon2018
9001Østfold fylkeskommune
9002Akershus fylkeskommune
9003Oslo fylkeskommune
9004Hedmark fylkeskommune
9005Oppland fylkeskommune
9006Buskerud fylkeskommune
9007Vestfold fylkeskommune
9008Telemark fylkeskommune
9009Aust-Agder fylkeskommune
9010Vest-Agder fylkeskommune
9011Rogaland fylkeskommune
9012Hordaland fylkeskommune
9014Sogn og Fjordane fylkeskommune
9015Møre og Romsdal fylkeskommune
9018Nordland fylkeskommune
9019Troms fylkeskommune
9020Finnmark fylkeskommune
9050Trøndelag fylkeskommune