Årsrapport

InstitusjonskodeInstitusjon2017
84 Bårdar Akademiet AS
17 Designinstituttet
89 Det tverrfaglige kunstinstitutt
157 Einar Granum Kunstfagskole
15 Fabrikken Asker Kunstfagskole
85 Fagskolen for bokbransjen
95 Fagskolen Innlandet
91 Frelsesarmeens offiserskole
36 Hald Internasjonale Senter
142 Kunstskolen i Bergen
92 Kunstskolen i Rogaland
174 Menighetsbibelskolen
135 Nordland kunst- og filmfagskole
182 Ålesund kunstfagskole