Årsregnskap for selskapet med styrets årsberetning og revisors beretning

InstitusjonskodeInstitusjon2017
Revidert årsregnskap
17 Designinstitutteteml|http://dimp.nsd.uib.no/DBHRapport/servlet/DIMPEnkelLeveringFileDownload?fileid=107722
89 Det tverrfaglige kunstinstitutt
15 Fabrikken Asker Kunstfagskole
85 Fagskolen for bokbransjen
142 Kunstskolen i Bergen