Revisorrapport til Helsedirektoratet

InstitusjonskodeInstitusjon2017
61 AOF Haugaland
127 AOF Hordaland - Sogn og Fjordane
201 AOF Norge
197 AOF Østfold
180 Chr. Thams fagskole
185 Fagskole Helse og miljø
72 Fagskolen Aldring og helse
47 Fagskolen i Kristiansand
108 Fagskolen i Kristiansund
183 Fagskolen i Vestfold
147 Fagskolen i Østfold
95 Fagskolen Innlandet
70 Fagskolen Telemark
165 Fagskolen Troms, avdeling Tromsø
149 Folkeuniversitetets helsefagskole
42 Hordaland helsefagskole
111 Lukas fagskole og kurssenter
44 NKI Fagskoler AS
18 Norges Yrkesakademi
120 Stavanger offshore tekniske skole
184 Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter
27 Sørlandets fagskole