Årsregnskap for fagskoler med styrets årsberetning og revisors beretning

InstitusjonskodeInstitusjon2018
Revidert årsregnskap
17 Designinstituttet
89 Det tverrfaglige kunstinstitutt
40 Fagskolen Kristiania
111 Lukas fagskole og kurssenter
174 Menighetsbibelskolen