Ledelseskommentarer

InstitusjonskodeInstitusjon2018
1.halvår
61 AOF Haugaland
127 AOF Hordaland - Sogn og Fjordane
201 AOF Norge
197 AOF Østfold
84 Bårdar Akademiet AS
17 Designinstituttet
89 Det tverrfaglige kunstinstitutt
157 Einar Granum Kunstfagskole
15 Fabrikken Asker Kunstfagskole
185 Fagskole Helse og miljø
85 Fagskolen for bokbransjen
95 Fagskolen Innlandet
149 Folkeuniversitetets helsefagskole
91 Frelsesarmeens offiserskole
36 Hald Internasjonale Senter
40 Høyskolen Kristiania - fagskolestudier
142 Kunstskolen i Bergen
92 Kunstskolen i Rogaland
111 Lukas fagskole og kurssenter
209 MedLearn AS
174 Menighetsbibelskolen
135 Nordland kunst- og filmfagskole
18 Norges Yrkesakademi
184 Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter
182 Ålesund kunstfagskole