Årsregnskap for selskapet med styrets årsberetning og revisors beretning

InstitusjonskodeInstitusjon2017
Revidert årsregnskap
17 Designinstituttet
89 Det tverrfaglige kunstinstitutt
15 Fabrikken Asker Kunstfagskole
85 Fagskolen for bokbransjen
142 Kunstfagskolen i Bergen