Årsrapport

InstitusjonskodeInstitusjon2017
84 Bårdar Akademiet AS
17 Designinstituttet
89 Det tverrfaglige kunstinstitutt
157 Einar Granum Kunstfagskole
15 Fabrikken Asker Kunstfagskole
85 Fagskolen for bokbransjen
95 Fagskolen Innlandet
91 Frelsesarmeens offisersskole AS
36 Hald internasjonale skole
142 Kunstfagskolen i Bergen
92 Kunstskolen i Stavanger AS
174 Menighetsbibelskolen
135 Nordland kunst- og filmfagskole
182 Ålesund kunstfagskole