Rapporteringskrav

Denne siden viser en oversikt over data som institusjonene skal rapportere til DBH-F. Kravene er satt av Kunnskapsdepartementet, SSB, Lånekassen, NOKUT, Nasjonalt fagskoleråd og fagskolene selv. Merk at årstall henviser til det året de rapporterte dataene gjelder for. For å vise oversikten må du først velge en fagskole i listen under.