Rapportering

Her gis informasjon om rapporteringskrav og dokumentasjon av disse kravene. I tillegg er det inngang til rapporteringssystemet for overføring av data til DBH-F