Rapporteringsfrister

Denne siden viser rapporteringsfrister gjennom hele året. For mer detaljert informasjon og maler for din fagskole, gå til rapporteringskrav. For detaljert informasjon om de enkelte tabellene, gå til tabelldokumentasjonen.

Studietilbud og studentdata

Rapporteringsfrist Tabell Periode
15. mars Søknader Forrige vår
Utdanningstilbud Forrige høst
Emne Forrige høst
Søknader Forrige høst
Avsluttende vurdering Forrige høst
Bestått utdanningstilbud Forrige høst
Utdanningstilbud Gjeldende vår
Aktive studenter Gjeldende vår
30. april Endringskommentar Forrige kalenderår
15. august Utdanningstilbud Forrige vår
Emne Forrige vår
Avsluttende vurdering Forrige vår
Bestått utdanningstilbud Forrige vår
15. oktober Utdanningstilbud Gjeldende høst
Aktive studenter Gjeldende høst

Økonomidata

Fra og med regnskapsåret 2018 gjelder det alle private fagskoler med offentlig støtte.
Fra og med regnskapsåret 2019 gjelder det alle private fagskoler.

Fagskoler

Rapporteringsfrist Rapportering Periode
01. juli 2019 Revidert årsregnskap for fagskoler med styrets årsberetning og revisors beretning for 2018 Forrige kalenderår
15. april 2020 Revidert årsregnskap for fagskoler med styrets årsberetning, revisors beretning, økonomiske nøkkeltall mv. Forrige kalenderår

Fylkeskommunene

Rapporteringsfrist Rapportering Periode
15. april 2019 Tilskudd til fagskoler

Utdanningstilbud

Nye studieplasser
Forrige kalenderår