Rapporteringsfrister

Denne siden viser rapporteringsfrister gjennom hele året. For mer detaljert informasjon og maler for din fagskole, gå til rapporteringskrav. For detaljert informasjon om de enkelte tabellene, gå til tabelldokumentasjonen.

Studietilbud og studentdata

Rapporteringsfrist Tabell Semester
15. mars Søknader Forrige vår
Utdanningstilbud Forrige høst
Emne Forrige høst
Søknader Forrige høst
Avsluttende vurdering Forrige høst
Bestått utdanningstilbud Forrige høst
Utdanningstilbud Gjeldende vår
Aktive studenter Gjeldende vår
15. august Utdanningstilbud Forrige vår
Emne Forrige vår
Avsluttende vurdering Forrige vår
Bestått utdanningstilbud Forrige vår
15. oktober Utdanningstilbud Gjeldende høst
Aktive studenter Gjeldende høst

Økonomidata

Gjelder for fagskoler som mottar støtte over kapitel 276, post 72 i statsbudsjettet, pr 2016 er det:

Rapporteringsfrist Rapportering Periode
15. februar Foreløpig årsregnskap Forrige år
15. mai Årsrapport Forrige år
1. september Regnskap for 1. halvår Gjeldende år

Revisorrapport for helsedirektoratet

Alle fagskoler som omfattes av støtteordningen fra Helsedirektoratet skal til rapporteringen hver 15. mars levere revisorrapport.