Retningslinjer for fil- og dataformat for rapportering

For å forenkle automatisk validering og innlegging av data stiller vi strenge krav til filformat og datakvalitet for alle filer som leveres til oss.

For fagskoler med studieadministrativt system

For de fagskolene som benytter studieadministrativt system skal filene leveres som tekstfiler med følgende krav til filformat og data:

Krav til filformat

Krav til data

Eksempel

Dataene i utdraget under gjelder for tabellen Utdanningstilbud.

222;111;2011;3;"BYGG";"Byggfag";60;1.0;1;NULL;25000;3;1;2008-01-01;2008-01-09;NULL;NULL

222;111;2011;3;"ANLEGG";"Anleggsarbeid";60;1.0;1;NULL;25000;3;1;2008-01-01;2008-01-09;NULL;NULL

222;111;2011;3;"PROSESS";"Prosessfag";60;1.0;1;NULL;25000;3;1;2008-01-01;2008-01-09;NULL;NULL

For fagskoler uten studieadministativt system

For institusjoner uten et studieadministrativt system benyttes excel-maler som er lagt ut på siden for rapporteringskrav. Malen må følges og alle datafelt (kolonner) må være fyllt ut.