Veileder til utfylling av Excel-malerVeilederen er også tilgjenglig som PDF

For de fagskolene som ikke har et studieadministrativt system kan man benytte standardiserte Excel-maler som er tilgjengelig på nettsiden. Denne veilederen forklarer hvordan man bruker dokumentasjonen og hvordan man fyller inn data i Excel-malen.

Under vises litt av Excel-malen for tabellen Utdanningstilbud:Før man begynner å fylle inn verdier i Excel-malen er det svært viktig at man har god kjennskap til dokumentasjonen av tabellen! I dokumentasjonen fremgår det hvilke data tabellen omfatter og det gis en utfyllende beskrivelse av hva som menes med hver variabel, for eksempel Fagskolens identifikatorkode, Studiestedets identifikatorkode, Årstall, Semester o.s.v. For å komme til dokumentasjonen kan du trykke på linken øverst i Excel-malen.

I det følgende gis et eksempel for utfylling av Excel-malen for tabellen Utdanningstilbud for en tenkt fagskole.

Eksempel

Skoletilbyderen Design AS driver Designerfagskolen. Denne fagskolen har et studiested og tilbyr et utdanningstilbud - Interiørdesign. Interiørdesign er et NOKUT-godkjent utdanningstilbud som går på heltid over 1,5 år. Utdanningstilbudet er stedsbasert, mottar ingen offentlige tilskudd og er fullfinansiert av skolepenger.Fagskolens identifikatorkode

Fagskolens identifikatorkode er fagskolenummeret til fagskolen. Designerfagskolen har fagskolenummer 627. Dette nummeret finner man i oversikten over registrerte skoletilbydere på nettsiden https://dbh.nsd.uib.no/fagskole/dokumentasjon/orgdata.action

Studiestedets identifikatorkode

Studiestedets identifikatorkode er studiestedsnummeret til studiestedet. Designerfagskolen sitt studiested har studiestedsnummer 820. Studiestedsnummeret finner man i oversikten over registrerte skoletilbydere på nettsiden https://dbh.nsd.uib.no/fagskole/dokumentasjon/orgdata.action

Årstall

Dataene gjelder for 2011

Semester

I dette eksempelet leveres data om utdanningstilbud for vårsemesteret. Verdien 1 fylles derfor inn i dette feltet.

Utdanningstilbudets kode

Dette er den lokale koden som Designerfagskolen har tilordnet sitt utdanningstilbud. Utdanningstilbudets kode skal være en kort kode som skal inngå i alle tabellene som leveres til DBH-F. Designerfagskolen har valgt å bruke en forkortelse av utdanningstilbudets navn som utdanningstilbudets kode. Det er viktig at den samme koden benyttes når data skal fylles inn i malene til tabellene Aktive studenter, Gjennomføring av utdanningstilbud og Gjennomføring av fagskolepoeng per semester.

Utdanningstilbudets navn

Navnet på utdanningstilbudet.Utdanningstilbudets fagskolepoeng

Designerfagskolen har ikke tatt i bruk fagskolepoeng tidligere og må tilordne sitt utdanningstilbud fagskolepoeng. Fagskolepoengene skal si noe om omfanget til utdanningstilbudet. Som norm tilordnes 60 fagskolepoeng per år for et utdanningstilbud som går på heltid. Siden Interiørdesign er et utdanningstilbud som går heltid over 1,5 år skal det tilordnes 90 fagskolepoeng.

Andel av heltid

Interiørdesign er et utdanningstilbud som går på heltid. Her fylles derfor verdien 1.00 inn.

Utdanningsform

Interiørdesign er et stedsbasert tilbud. Her fylles derfor verdien 1 inn.

Antall samlingsdager

Ettersom Interiørdesign er et stedsbasert tilbud fylles det inn verdien NULL i dette feltet.

Studentbetaling, hele utdanningstilbudet

Studentene på Interiørdesign betaler totalt 100 000 kr for å gå på dette utdanningstilbudet.

Finansieringsform

Designerfagskolen får ingen offentlige tilskudd for å drive dette utdanningstilbudet. Verdien 3 fylles derfor inn i dette feltet.Godkjenningsinstans

Interiørdesign er et NOKUT-godkjent utdannningstilbud og det fylles derfor inn verdien 1.

Godkjenningsdato

Interiørdesign ble godkjent som utdanningstilbud av NOKUT den 1. mars 2008. Her fylles derfor verdien 2008-03-01 inn.

Utdanningstilbudets startdato

Interiørdesign ble startet opp som et utdanningstilbud ved Designerfagskolen den 1. august 2008. Her fylles derfor verdien 2008-08-01 inn.

Utdanningstilbudets sluttdato

Interiørdesign er et aktivt tilbud så her fylles verdien NULL inn.

SSBs kode

Ved første rapportering 1. oktober skal det fylles inn verdien NULL for alle utdanningstilbud i dette feltet.

NB!

Hvis Designerfagskolen hadde flere utdanningstilbud våren 2011 skulle disse ha blitt ført inn i den samme malen.

Ved spørsmål, kontakt fagskole@nsd.no