Seminarer

Her gis informasjon om seminarer holdt om DBH-F, samt linker til presentasjoner fra seminarene.

Fagskoleseminar om DBH-rapportering - Bergen 13. Mai 2013

Det første rapporteringsseminaret for en samlet fagskolesektor ble avholdt i Bergen 13. mai 2013. NSD hadde invitert rapporteringsansvarlige fra alle offentlige og private fagskoler, representanter fra fylkeskommunene, systemleverandører og andre aktuelle aktører, og de nesten hundre deltakerne benyttet dagen til å reflektere rundt temaer som rapportering, datakvalitet og styringsdata.

Du kan finne mer informasjon og laste ned presentasjonene her.

Presentasjoner - Seminar i Oslo 1. juni 2011

1. juni 2011 ble det holdt et informasjonsseminar om etablering av DBH-F for fagskolene i Oslo ved Norges Kreative Fagskole. Alle tilbydere av fagskoleutdanning ved styrene ble invitert til å delta. På seminaret ble det orientert om prosessen ved etableringen av databasen og rutiner for rapportering. Her kan du laste ned presentasjonene som ble gitt på seminaret.

Navn Organisasjon Presentasjon
Joar Nybo Kunnskapsdepartementet Bakgrunn for etablering av Database for statistikk om fagskoleutdanning.
Benedicte Løseth Database for statistikk om høgre utdanning, NSD Presentasjon av databasen
Bjørn Ragnar Stensby NOKUT Hvordan kan kvalitet i utdanningen dokumenteres?
Knut Erik Beyer-Arnesen Nasjonalt fagskoleråd Forventninger knyttet til bedre rapportering
Bård Inge Thun Nasjonalt fagskoleråd Behov for statistikk, utfordringer så langt og forventninger til nytt rapporteringssystem
Siv Frost Lånekassen Rapportering til Lånekassen
Anne Marie Rustad Holseter Statistisk Sentralbyrå Rapportering til Statistisk Sentralbyrå