Forum for fagskolestatistikk

I arbeidet med å etablere databasen ble det opprettet et eget forum for fagskolestatistikk bestående av Kunnskapsdepartementet, SSB, Lånekassen, NOKUT, Helsedirektoratet, Nasjonalt fagskoleråd og NSD. Fagskolenes statistikkforum er en sentral bidragsyter i arbeidet med databasen, både i utvikling av dataspesifikasjoner og rapporteringskrav.

Forumet skal være en permanent ordning som skal fungere som en støttespiller for databaseleverandør og et bindeledd mellom fagskolesektoren og DBH-Fagskolestatistikk.

Medlemmer

Navn Organisasjon
Knut Erik Beyer-Arnesen Nasjonalt fagskoleråd
Bård Inge Thun Nasjonalt fagskoleråd
Joar Nybo KD
André Kristiansen KD
Rita Aanerud SSB
Kyrre Goksøyr NOKUT
Siv Frost Lånekassen
Maren Elise Saxe NSD
Øyvind Alseth Helsedirektoratet
Kristin Gåsemyr NSD
Magnus Strand Hauge NOKUT

Møter

Dato Saksliste Referat
5. mai 2017
10. november 2016
11. april 2016
17. november 2015
23. april 2015
11. november 2014
15. mai 2014
6. november 2013
16. april 2013
30. oktober 2012
15. juni 2012
12. april 2012