Skoletilbyder - Trøndelag høyere yrkesfagskole

Tilbydernr: 339
Organisasjonsnummer: 923247742
Postnummer: 7501
Postadresse: Postboks 254
Telefon: 74174000
E-post: post@trondelagfylke.no
Nettside: https://www.thyf.no/

Underenheter

FagskoleSkolenrStudiestedStudiestednr
Trøndelag høyere yrkesfagskole 222 Studiested Ytre Namdal 510
Studiested Steinkjer 511
Studiested Levanger 512
Studiested Stjørdal 513
Studiested Trondheim 514
Studiested Gauldal 515
Studiested Chr. Thams 516