Skoletilbyder - Trøndelag fylkeskommune v/fagskolestyret

Tilbydernr: 328
Organisasjonsnummer: 938967091
Postnummer: 7735
Postadresse: Postboks 2560, Steinkjer
Telefon: 74113600
E-post: postmottak@ntfk.no
Nettside: http://www.ntfk.no

Underenheter

FagskoleSkolenrStudiestedStudiestednr
Levanger Fagskole 69 Levanger Fagskole 76
Stjørdal fagskole 129 Stjørdal fagskole 144
Steinkjer fagskole 133 Steinkjer fagskole 223
Ytre Namdal fagskole 194 Ytre Namdal fagskole 308