Skoletilbyder - Trondheim fagskole

Tilbydernr: 319
Organisasjonsnummer: 974558173
Postnummer: 7041
Postadresse: Ladehammerveien 6
Telefon: 73870500
E-post: postmottak.strinda@stfk.no
Nettside: http://www.fagskole.no

Underenheter

FagskoleSkolenrStudiestedStudiestednr
Trondheim fagskole 181 Trondheim fagskole 267
Byasen fagskole 370