Skoletilbyder - Fagskolen for bokbransjen

Tilbydernr: 293
Organisasjonsnummer: 975801896
Postnummer: 0158
Postadresse: Øvre Vollgt. 15
Telefon: 22423532
E-post: info@fagskolen.no
Nettside: http://www.fagskolen.no

Underenheter

FagskoleSkolenrStudiestedStudiestednr
Fagskolen for bokbransjen 85 Fagskolen for bokbransjen 86