Skoletilbyder - Chr. Thams fagskole

Tilbydernr: 284
Organisasjonsnummer: 974558122
Postnummer: 7332
Postadresse: Løkkenveien 117
Telefon: 72495200
E-post: postmottak.meldal@stfk.no
Nettside: http://thamsfagskole.no

Underenheter

FagskoleSkolenrStudiestedStudiestednr
Chr. Thams fagskole 180 Chr. Thams fagskole 258