Skoletilbyder - Nordkapp maritime fagskole og videregående skole

Tilbydernr: 273
Organisasjonsnummer: 974622734
Postnummer: 9751
Postadresse: Postboks 173
Telefon: 78476010
E-post: nordkappvgs@ffk.no
Nettside: http://www.nordkapp.vgs.no/

Underenheter

FagskoleSkolenrStudiestedStudiestednr
Nordkapp maritime fagskole og vgs skole 195 Nordkapp maritime fagskole og vgs skole 309